Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06

Chiều 12/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 (Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030). Đồng chủ trì Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Tham dự tại Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh; cùng các thành viên Ban chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan và được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, đồng thời là công việc mới, khó, nhạy cảm; mục đích cuối cùng của chuyển đổi số là phục vụ con người, trên tinh thần lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực phát triển. 

Theo báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm toàn quốc đã rà soát sửa đổi, đơn giản hóa gần 400 thủ tục hành chính, đạt 34%; Cổng dịch vụ công Quốc gia cung cấp trên 4.400 dịch vụ công trực tuyến, có hơn 7,7 triệu tài khoản, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Đến nay 63/63 địa phương hoàn thành cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Các dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, nhiều dịch vụ công được người dân hưởng ứng tham gia thực hiện với tỷ lệ cao; hằng năm tiết kiệm cho nhà nước khoảng 2.500 tỷ đồng.

Tỉnh Điện Biên, hiện nay đã triển khai 23/25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06. Trong 6 tháng đầu năm 2023 toàn tỉnh tiếp nhận và giải quyết trên 124.000 hồ sơ, trong đó số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trên môi trường trực tuyến đạt trên 113.000, đạt trên 91%; thu nhận trên 24.000 hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân, trên 76.000 hồ sơ cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử. Tính đến ngày 29/5/2023 tỉnh Điện Biên hoàn thành việc thu nhận 100% cấp thẻ căn cước công dân đối với công dân đủ điều kiện, hoàn thành sớm hơn 64 ngày so với kế hoạch của Bộ Công an giao. Đối với công tác chuyển đổi số 100% các cơ quan nhà nước các cấp đã thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử ký số.

Hội nghị cũng đề ra 8 nhiệm vụ chung của các Bộ, ngành địa phương; trong đó tập trung: Rà soát các cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến quản lý dân cư theo đề án 06 và đề xuất sửa đổi theo hướng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; tập trung nguồn lực đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính./.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Điện Biên (www.dienbien.gov.vn)