Kế hoạch số 113/KH-BCA-C04 ngày 09/3/2023 của Bộ Công an về tổ chức cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý

Tải Kế hoạch tại đây: 113.docx