Thông báo Kết quả thi vòng 1 của thí sinh dự thi kỳ thi tuyển công chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022

Tải Thông báo tại đây: 1003.pdf