Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Điện Biên

Danh mục thủ tục
Mã thủ tục Tên thủ tục Lĩnh vực Chi tiết tải mẫu
1.010928.000.00.21.H18 Chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài của trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp Tải xuống
1.010927.000.00.00.H18 Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn Giáo dục nghề nghiệp Tải xuống
1.010596.000.00.00.H18 Thôi công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Giáo dục nghề nghiệp Tải xuống
1.010594.000.00.00.H18 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục; chấm dứt hoạt động hội đồng quản trị Giáo dục nghề nghiệp Tải xuống
1.010595.000.00.00.H18 Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục. Giáo dục nghề nghiệp Tải xuống
1.010593.000.00.00.H18 Công nhận hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục Giáo dục nghề nghiệp Tải xuống
1.010592.000.00.00.H18 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. Giáo dục nghề nghiệp Tải xuống
Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. Giáo dục nghề nghiệp Tải xuống
1.010590.000.00.00.H18 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập. Giáo dục nghề nghiệp Tải xuống
1.010589.000.00.00.H18 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục nghề nghiệp Tải xuống
1.010588.000.00.00.H18 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục nghề nghiệp Tải xuống
1.010587.000.00.00.H18 Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục nghề nghiệp Tải xuống
2.002284.000.00.00.H18 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Giáo dục nghề nghiệp Tải xuống
1.000482.000.00.00.H18 Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục nghề nghiệp Tải xuống
1.000530.000.00.00.H18 Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Giáo dục nghề nghiệp Tải xuống
1 2 3 4 5 6