Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Điện Biên

Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số

Đăng ngày 08 - 12 - 2022

Ngày 6/12/2022 UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 3957/KH-UBND về nâng cao chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025.

 

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch là thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của tỉnh, nâng cao chỉ số DTI của tỉnh một cách bền vững; tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số cũng như chỉ số DTI của tỉnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cải thiện kết quả và thứ bậc xếp hạng chỉ số DTI của tỉnh.
     
Nỗ lực, tập trung cải thiện điểm các chỉ số thành phần; tiếp tục duy trì và phát huy kết quả đạt được ở những chỉ tiêu, chỉ số tăng điểm năm 2021; phấn đấu chỉ số DTI của tỉnh năm 2022 xếp hạng tối thiểu 35/63 tỉnh, thành phố; năm 2025 tối thiểu xếp hạng 30/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

         
Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Điện Biên; các chương trình, đề án và kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số. 

         
Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng của việc cải thiện chỉ số DTI của tỉnh, để từ đó tạo sự đồng thuận, nhất quán trong tổ chức thực hiện.

         
Đẩy mạnh triển khai các dự án chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện thị để cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân có thể tiếp cận, cập nhật nhanh chóng các thông tin quan trọng, từ đó đẩy mạnh việc nâng cao chỉ số DTI của tỉnh đã đề ra.

Tăng cường vai trò, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì, phụ trách đối với từng tiêu chí, nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh.
         
UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương triển khai các biện pháp cụ thể nhằm cải thiện các điểm số, các chỉ tiêu đơn vị mình được giao chủ trì. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh về kết quả chỉ số, nhiệm vụ chuyển đổi số đã được phân công chủ trì, phụ trách.

Tin mới nhất

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06(13/07/2023 9:07 CH)

Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 -2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên(01/06/2023 11:59 CH)

Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 -2030”...(29/05/2023 6:03 CH)

Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số năm 2023(09/05/2023 6:06 CH)

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chuyển đổi số và đề án 06 năm 2022, quý I năm 2023 (22/04/2023 6:50 CH)

Tin liên quan