Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Điện Biên

Đẩy mạnh thực hiện Chuyển đổi số

Đăng ngày 26 - 03 - 2023
100%

Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh ta đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều giải pháp phù hợp và được sự hưởng ứng vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.

Mô hình thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh Điện Biên.

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030. Trong thời gian qua tỉnh Điện Biên đã Ban hành Nghị quyết của cấp ủy và kế hoạch 5 năm của cấp chính quyền về Chuyển đổi số, như: Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy Điện Biên về Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên; Quyết định số 3179/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên và Kế hoạch số 1905/KH-UBND của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đề án, Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành đã xác định được tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện chuyển đổi số tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đồng thời, trong năm 2022, UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh và xây dựng chuyên trang về chuyển đổi số của tỉnh. Tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0 - là cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư, triển khai chính quyền điện tử, chính quyền số kịp thời, chính xác; đảm bảo tính kết nối liên thông, tránh trùng lặp, lãng phí và tổ chức triển khai, duy trì và cập nhật theo quy định của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Hiện nay trên địa bàn có 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, với 179 điểm phục vụ; 114 điểm bưu điện văn hóa xã; 100% xã có điểm phục vụ bưu chính đạt tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới; số hộ gia đình, tổ chức gắn mã địa chỉ bưu chính Vpostcode 134.288/135.546 hộ gia đình (chiếm khoảng 99%). Có 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet với tổng số có 837 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS); sóng thông tin di động (3G, 4G) đã được phủ đến 100% trung tâm các xã, phường, thị trấn và 94,5% khu vực có dân cư sinh sống; hạ tầng truyền dẫn cáp quang được kéo đến 100% trung tâm các xã, phường, thị trấn và 88% cấp thôn/bản; 129/129 xã, phường, thị trấn có kết nối băng rộng cố định đến trung tâm. Xây dựng nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) làm nền tảng phục vụ việc phát triển ứng dụng dịch vụ Chính quyền điện tử và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); triển khai nền tảng đô thị thông minh (IOC), đến thời điểm hiện tại 100% các ứng dụng có dữ liệu dùng chung của tỉnh được kết nối, sử dụng qua LGSP; năm 2022, tỉnh triển khai thí điểm 9 nền tảng dịch vụ Đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỷ lệ văn bản điện tử có ký số đạt trên 97%; hệ thống hội nghị trực tuyến kết nối 100% xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh (hệ thống được kết nối từ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đến 129 xã phường).

Đặc biệt việc phát triển hạ tầng số làm nền tảng cho phát triển kinh tế số, xã hội số là nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược chuyển đổi số, trong thời gian qua các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đã chú trọng phát triển hạ tầng số, cung cấp mạng lưới bưu chính, viễn thông. Trên địa bàn tỉnh hiện có 35 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, trong đó có 11 doanh nghiệp nền tảng số; 111 doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh (trên cổng SMEdx https://smedx.mic.gov.vn). Thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện tuyên truyền, quảng bá thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh; hiện tại đưa được 493 sản phẩm lên sàn, trong đó có 43 sản phẩm OCOP. Hạ tầng xã hội số được quan tâm, mã địa chỉ bưu chính (Vpostcode) dựa trên nền tảng bản đồ số được triển khai đến 99% hộ gia đình; 100% các xã trong tỉnh đã thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng; để thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng có thể đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến với người dân, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho đầu mối tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Giám đốc VNPT Điện Biên cho biết: Để cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi số, trong thời gian tới, VNPT Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông làm nền tảng chuyển đổi số như: Đầu tư quang hóa 100% hạ tầng đường truyền cho các kết nối 3G, 4G phủ sóng tới tất cả khu vực trên địa bàn tỉnh; đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo các trạm thu phát sóng thông tin di động và các đường truyền dẫn cáp quang nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng hạ tầng số của chính quyền và người dân; phát triển hạ tầng mạng truyền số liệu, máy chủ lưu trữ dữ liệu, hệ thống bảo mật thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai các hệ thống chính quyền điện tử, tạo tiền đề chuyển đổi số các lĩnh vực kinh tế, xã hội và đô thị thông minh của tỉnh trong những năm tới./.

Tin mới nhất

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06(13/07/2023 9:07 CH)

Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 -2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên(01/06/2023 11:59 CH)

Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 -2030”...(29/05/2023 6:03 CH)

Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số năm 2023(09/05/2023 6:06 CH)

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chuyển đổi số và đề án 06 năm 2022, quý I năm 2023 (22/04/2023 6:50 CH)