Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Điện Biên

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Đăng ngày 01 - 02 - 2022
100%

1. Văn phòng

2. Thanh tra

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

4. Phòng Lao động - Việc làm - Giáo dục nghề nghiệp

5. Phòng Người có công

6. Phòng Bảo trợ xã hội

7. Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

8. Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội

Tin mới nhất

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN(01/02/2022 10:50 CH)