Công văn số 150/LĐTBXH-TCLĐ ngày 08/3/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS năm 2023

Tải Văn bản tại đây: 150.doc