Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Sáng 16/7, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH tham dự và chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TBXH chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành và lãnh đạo các Phòng LĐ-TBXH các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tại điểm cầu Điện Biên

Tại hội nghị lãnh đạo Bộ LĐ-TBXH đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm Bộ đã ban hành nhiều kế hoạch hành động gắn liền với 5 nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện thể chế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển thị trường lao động; bảo vệ, chăm sóc trẻ em và cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Nhằm phát huy những kết quả đạt được năm 2019 và thực hiện phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả” dưới sự chỉ đạo của Bộ, Sở LĐ-TBXH tỉnh Điện Biên đã chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2020.

Sở LĐ-TBXH tỉnh đã thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động và cung ứng nhân lực tuyển thị trường lao động. Triển khai các giải pháp đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nghề nghiệp. Không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Thường xuyên tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Tăng cường các công tác tuyên truyền và thực hiện các chương trình, đề án về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Trước tình hình đại dịch COVID-19 nền kinh tế suy giảm nghiêm trọng Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã ưu tiên tập trung cho công tác phòng, chống dịch và thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, đưa ra các giải pháp hỗ trợ người lao động, tháo gỡ khó khăn cho người sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong 6 tháng cuối năm Bộ chỉ đạo toàn ngành kiên trì, thực hiện các mục tiêu đề ra, tập trung đặc biệt Dự án Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Các địa phương cần tăng cường các giải pháp hỗ trợ người lao động. Tiến hành rà soát, nắm chắc tình hình lao động, việc làm, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ, cung ứng lao động, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời do ảnh hưởng của dịch bệnh, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm đời sống người lao động; chỉ đạo hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm tăng cường giao dịch việc làm trực tuyến, chủ động cung ứng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp, hướng dẫn người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối cung - cầu lao động. Theo dõi sát tình hình lao động đang làm việc ở nước ngoài để có giải pháp hỗ trợ kịp thời./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên (dienbien.gov.vn)