https://dichvucong.dienbien.gov.vn/
https://ncov.moh.gov.vn/

Cơ quan nào lập hồ sơ xác nhận thương binh? (05/11/2018)

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Tỉnh Quảng Nam hỏi: Tôi sinh năm 1928, khi đi du kích khai sinh năm 1924. Năm 1953, tôi bị thương, sau đó tập kết ra Bắc. Năm 1990, tôi về quê Quảng Nam, được thủ trưởng đơn vị và đồng đội xác nhận bị thương, cán bộ xã xác nhận đầy đủ hồ sơ và gửi lên huyện. Tuy nhiên, hồ sơ...

http://thongtinlietsi.gov.vn/trang-chu

Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội giai đoạn 2021 - 2030 (31/12/2021)

Thực hiện Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Ngày 31/12/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch số 2988/KH-SLĐTBXH về cải cách hành chính Nhà...

°
776 người đang online