Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Điện Biên

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

Đăng ngày 07 - 04 - 2023

Ngày 06/4/2023 tại thành phố Điện Biên Phủ, Lãnh đạo các Sở, Ngành: Lao động- Thương binh và Xã hội, Công an, Biên phòng, Ngoại vụ đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (trong quá trình xây dựng Quy chế phối hợp có sự quan tâm hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và nhà tài trợ USAID EpiC tại Việt Nam)

 

Các sở, ngành tham dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

Theo đó, mục đích của việc ban hành quy chế phối hợp là tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các Sở, ngành: Lao động- Thương binh và Xã hội, Công an, Biên phòng, Ngoại vụ đối với công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, nhất là việc tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ lấy nạn nhân làm trung tâm, vì quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các Sở, Ngành trong công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng phối hợp giữa các Sở, Ngành và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thực hiện công tác này.

Nguyên tắc phối hợp là bảo đảm thống nhất, kịp thời, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật. Chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả; không ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan. Phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và tổ chức, cá nhân trong việc đề xuất, triển khai các hoạt động phối hợp. Bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan có liên quan.

Nội dung và trách nhiệm của các cơ quan tham gia Quy chế phối hợp bao gồm: Phối hợp trong tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán. Phối hợp trong hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị mua bán. Phối hợp trong bàn giao, trao trả nạn nhân bị mua bán. Truyền thông nâng cao nhận thức. Đào tạo bồi dưỡng cho người làm công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Thống kê, báo cáo về tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Các sở, ngành thực hiện ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội; Công an tỉnh giao Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giao Phòng, chống ma túy và tội phạm; Sở Ngoại vụ giao Phòng Lễ Tân - Lãnh sự làm đơn vị đầu mối thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Các đơn được giao cử cán bộ đầu mối; cung cấp số điện thoại, email liên hệ trong thực hiện các hoạt động phối hợp tại Quy chế này.

Thúy Nga

Tin mới nhất

Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 -2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên(01/06/2023 11:59 CH)

Dự thảo Nghị định Quy định về bảo hiểm xã hội tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với...(31/05/2023 9:23 CH)

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI(30/05/2023 10:52 CH)

Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 -2030”...(29/05/2023 6:03 CH)

Công văn số 1814/LĐTBXH-ATLĐ ngày 19/5/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đánh...(23/05/2023 10:29 CH)

Tin liên quan