Xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học năm 2020

Đăng ngày 26 - 05 - 2020
100%

Sáng ngày 25/5, đồng chí Lê Văn Quý - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến, đề tài khoa học tỉnh Điện Biên đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng để xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020.

Đồng chí Lê Văn Quý - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến đề tài khoa học tỉnh Điện Biên chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên trong Hội đồng cùng tổ chức xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020 đối với 40 sáng kiến, 6 đề án, đề tài nghiên cứu khoa học của 59 tác giả, đồng tác giả thuộc 13 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (trong đó, có 5 sáng kiến đề nghị đánh giá công nhận tác động, phạm vi ảnh hưởng toàn quốc và 35 sáng kiến, 6 đề án, đề tài đề nghị đánh giá tác động, phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh).

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Quý đã đánh giá cao các đề tài, sáng kiến về chất lượng, chuyên môn được ứng dụng triển khai vào thực tiễn. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh Hội đồng phải làm việc theo nguyên tắc công khai, dân chủ, các đề tài phải mang tính thiết thực, ứng dụng vào thực tiễn, có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đề tài, sáng kiến “đạt” có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh có tỷ lệ đánh giá từ 80% và được công nhận mang lại hiệu quả và có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc khi có tỷ lệ đánh giá mức “đạt” từ 90% trở lên./.

Tin mới nhất

Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021(19/01/2021 12:03 SA)

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên(04/12/2020 10:25 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện Điện Biên(24/07/2020 9:36 CH)

Các chỉ tiêu lĩnh vực lao động - việc làm bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch(16/07/2020 9:27 CH)

Xét công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của đề tài, sáng kiến nghiên cứu khoa học năm 2020(26/05/2020 9:13 CH)

°
974 người đang online