Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Đăng ngày 19 - 05 - 2020
100%

Sáng 19/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, đồng chí Lò văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự Hội nghị.

Đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Điện Biên

Trong năm 2019, công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường kinh doanh gắn kết với xây dựng Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ chủ trì đã có những kết quả tích cực trên tất cả các mặt xây dựng thể chế, thiết lập, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ, công chức và các cơ quan nhà nước.

Với những đổi mới, điều chỉnh kịp thời, kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2019 đã phản ánh sát với thực tiễn kết quả triển khai nhiệm vụ CCHC diễn ra tại Bộ, địa phương trong năm đánh giá. Đặc biệt, đã bổ sung các phân tích, so sánh kết quả giữa các địa phương, giữa các vùng kinh tế, giúp các tổ chức, cá nhân, đội ngũ nhà quản lý, nghiên cứu khoa học có được góc nhìn toàn diện, đa chiều và thực chất về kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn vướng mắc của từng vùng, miền; góp phần nâng cao hiệu quả tham mưu xây dựng, ban hành và triển khai các chính sách CCHC. Kết quả đánh giá đã ghi nhận sự tiến bộ, tích cực trong cả 6 nội dung CCHC mà các Bộ, tỉnh đã đạt được. Công tác điều tra xã hội học đã có những đổi mới tích cực, bộ phiếu hỏi và hệ thống các câu hỏi được thiết kế lại, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và nội dung đánh giá của các tiêu chí; đối tượng khảo sát được bổ sung và quy mô mẫu khảo sát được điều chỉnh tăng lên. Bên cạnh đó, các hoạt động tổ chức điều tra xã hội học tiếp tục được giao cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện dưới sự tham gia giám sát, phúc tra đa chiều của các cơ quan, tổ chức, như: Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ và các tổ chức chính trị - xã hội (Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam), đảm bảo tính độc lập, khách quan trong tổ chức thực hiện. Đội ngũ điều tra viên được tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, giúp cho công tác phát, thu phiếu ngày càng chuyên nghiệp và trách nhiệm, kết quả điều tra ngày càng chính xác.

Đầu năm 2020 Bộ Nội vụ đã ban hành các văn bản hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm, tổ chức các hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các bộ, tỉnh để triển khai thực hiện. Từ ngày 15/01 đến ngày 20/02, các bộ, tỉnh đã chỉ đạo tiến hành rà soát các tài liệu, số liệu thống kê để thực hiện đánh giá, tự chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần. Tính đến ngày 20/2/2020, có 19/19 bộ và 63/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành các hoạt động tự đánh giá, chấm điểm; phê duyệt báo cáo; nhập dữ liệu kết quả và gửi về Bộ Nội vụ thông qua phần mềm Quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC, đảm bảo đúng tiến độ đề ra theo Kế hoạch. Nhìn chung, chất lượng tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, tỉnh có nhiều tiến bộ hơn so với các năm trước; hầu hết các bộ, tỉnh đã thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Theo Bảng tổng hợp kết quả chỉ số CCHC năm 2019 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Quảng Ninh xếp vị trí thứ nhất với tổng điểm là 90,09. Tỉnh Điện Biên đứng thứ 27/63 với số điểm đạt được là 81,42. Đối với tỉnh Điện Biên, năm 2019, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác CCHC của tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực, chủ động trong công tác rà soát thủ tục hành chính kịp thời phát hiện để bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản cũ không còn phù hợp. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan đơn vị hành chính được duy trì, cùng cổ, phần nào đáp ứng được nhu cầu của tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành quan tâm triển khai. Việc giao quyền tự chủ về tài chính cho các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp được thực hiện theo đúng quy định...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đánh giá cao sự nỗ lực vượt bậc, có nhiều cách làm mới của các Bộ, Ngành, địa phương trong xây dựng, triển khai thực hiện và thúc đẩy CCHC. Kết quả đạt được đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ công chức và các cơ quan nhà nước. Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường khảo sát thực tế, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến để nghiên cứu, áp dụng tại bộ, địa phương mình, giúp kết quả CCHC có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đánh giá, số lượng sáng kiến, giải pháp hay về CCHC đang ngày càng được nhân rộng, lan tỏa đến nhiều địa phương trong cả nước./.

Tin mới nhất

Kế hoạch 570/KH-BCĐ ngày 04/3/2020 của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) tỉnh...(26/06/2020 5:57 CH)

Văn bản số 412/TTLĐNN-TCLĐ ngày 12/6/2020 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc thông báo...(19/06/2020 11:38 CH)

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng APP Phòng chống thiên tai(08/06/2020 11:57 CH)

Văn bản số 156/QBT-VP ngày 20/5/2020 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam về việc khen thưởng cho tập...(04/06/2020 11:35 CH)

Văn bản số 1815/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 25/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc...(01/06/2020 11:25 CH)

°
2467 người đang online