Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Điện Biên

Thủ tục hưởng chế độ bệnh binh

Đăng ngày 19 - 10 - 2018
100%

Ông Nguyễn Anh Mại - thành phố Vĩnh, tỉnh Nghệ Anh hỏi: Theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, tại Điểm d Khoản 1, Điều 33, Mục 7 có quy định, người bị mắc bệnh thuộc một trong các trường hợp sau được xem xét xác nhận là bệnh binh: Hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật chưa đủ 15 tháng nhưng có đủ 10 năm trở lên công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân. Tôi công tác trong quân đội được 13 năm, quân hàm thượng úy, hiện đang công tác trong doanh nghiệp quân đội. Trong quá trình công tác tôi có đi rà phá bom mìn một số dự án tại vùng đặc biệt khó khăn là xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; xã Cam Vinh, Cam Hiển, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định; xã la Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai… Thời gian từ năm 2009 đến năm 2011, mỗi đợt từ 1 đến 2 tháng. Tổng thời gian đi rà phá bom mìn tại các xã đặc biệt khó khăn khoảng 7 – 8 tháng. Nay tôi bị bệnh Lupus ban đỏ, đi giám định được kết luận tỷ lệ mất sức lao động 81%. Vậy tôi có được hưởng chế độ bệnh binh không? Mỗi đợt đi thi công từ 1 đến 2 tháng nên trong hồ sơ lý lịch quân nhân không ghi thời gian này, vậy để làm được hồ sơ bệnh binh thì tôi cần làm thế nào?

Vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên khi xuất ngũ về gia đình được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận bệnh binh” thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh.

Căn cứ để cấp Giấy chứng nhận bệnh tật đối với trường hợp đang tại ngũ phải có giấy ra viện sau khi điều trị bệnh và đối với trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 33 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ: “Hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật chưa đủ 15 tháng nhưng có đủ 10 năm trở lên công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân” có bản sao lý lịch quân nhân hoặc lý lịch công an nhân dân có ghi đầy đủ quá trình công tác.

Tại Điều 34 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định về trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận bệnh tật đối với người mắc bệnh là quân nhân do Thủ trưởng Trung đoàn hoặc cấp tương đương trở lên; cấp Giấy chứng nhận bệnh binh đối với người mắc bệnh là quân nhân thuộc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Đối với trường hợp của Ông, hiện đang công tác trong doanh nghiệp quân đội đề nghị Ông cung cấp giấy tờ theo quy định nêu trên liên hệ với cơ quan quân đội thuộc Bộ Quốc phòng để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Tin mới nhất

Cơ quan nào lập hồ sơ xác nhận thương binh?(05/11/2018 5:53 CH)

Xét nghiệm ADN cho hài cốt liệt sĩ(19/10/2018 4:35 CH)

Thủ tục hưởng chế độ bệnh binh(19/10/2018 4:31 CH)

Đám tang chuẩn của mẹ Việt Nam anh hùng(20/09/2018 6:15 CH)

Giám định vết thương còn sót(05/09/2018 2:14 CH)