Giới thiệu dịch vụ hosting luư trữ website chuyên nghiệp được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

 
 Cải cách hành chính / Giao tiếp với công dân
Bộ LĐTBXH trả lời cử tri Bến tre về kiến nghị về điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/9/2012(18-06-2017)Các cử tri huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre gồm: Ông Nguyễn Văn Khuông - xã An Nhơn; Ồng Đỗ Thanh Tân; Ông Lê Văn Lợi; Ông Lê Hồng Bé; Ông Nguyễn Hữu Phước; Bà Nguyễn Thị Nễ cùng ngụ xã Tân Phong; Ông Đoàn Văn Quyển - xã Hòa Lợi kiến nghị: Đề nghị xem xét đối với quy định hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/9/2012 được điều chỉnh trợ cấp theo Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo như sau:
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo như sau:

1.Điểm a Khoản 4 Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi; bổ sung năm 2012) quy định: “Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận trước ngày 01/9/2012 và đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động dưới 81%... được chuyển sang hưởng trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% kể từ ngày 01/01/2013”. Khi thực hiện điều chỉnh trợ cấp theo quy định tại Khoản 6 Điều 42 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ thì nhóm đối tượng có Biên bản giám định y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 40% được điều chỉnh hưởng mức trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 40%, chưa phù hợp với quy định của Pháp lệnh.

Vì vậy, thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 04/02/2016 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số số 22/2016/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2016 hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 01/9/2012 theo đúng quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Tại Điểm b Khoản 4 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi, bổ sung năm 2012) quy định: “Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận từ ngày 01/9/2012 được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định của Pháp lệnh này”. Do vậy, những trường hợp được công nhận và hưởng chế độ từ ngày 01/9/2012 không thuộc đối tượng điều chỉnh trợ cấp theo Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2016 nêu trên.

Hiện nay, chế độ trợ cấp đối với người có công với cách mạng, trong đó có đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học luôn được Nhà nước ta quan tâm và thực hiện điều chỉnh tăng mức trợ cấp theo lộ trình cải cách chế độ trợ cấp người có công hàng năm, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và từng bước đảm bảo ổn định đời sống của người có công.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin báo cáo và cảm ơn sự quan tâm của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bấn Tre đến lĩnh vực của Bộ, ngành.

Theo molisa.gov.vn

 Tin đã đăng
Chế độ với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương(31-05-2017)
Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a(25-05-2017)
Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu học trình độ trung cấp, cao đẳng nghề(17-05-2017)
Chế độ chất độc da cam cho người tham gia chiến trường B(17-05-2017)
Công ty đổi tên, có phải xin cấp lại giấy phép cho lao động nước ngoài?(12-05-2017)
Luật lao động(12-05-2017)
Số ngày nghỉ tết hưởng lương của công nhân 2017(08-05-2017)
Chế biến nông sản đông lạnh có được xếp là nghề nặng nhọc?(08-05-2017)
Tai nạn lao động, Các khoản phải trả cho trường hợp bị tai nạn lao động(08-05-2017)
Đơn vị nào trả chi phí giám định tai nạn lao động? Quy định về chế độ bồi thường cho người bị tai nạn lao động(08-05-2017)