Giới thiệu dịch vụ hosting luư trữ website chuyên nghiệp được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

 
 Chỉ đạo điều hành
Phối hợp thông tin tuyên truyền Chương trình tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản.(16-11-2016)

Thực hiện Công văn số 960/TTLĐNN-TCLĐ ngày 09/11/2016 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản;

Nhằm phổ biến rộng rãi thông tin về Chương trình tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật bản để đông đảo nhân dân và người lao động biết đăng ký dự tuyển, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài Tuyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện thông tin tuyên truyền về Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản của Trung tâm Lao động ngoài nước tại địa phương (có nội dung tuyên truyền kèm theo).

Đề nghị Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Quý cơ quan./.

/editor_upload/CV de nghi phoi hop tuyen truyen Chuong trinh tuyen chon thuc tap sinh Nhat Ban.doc

/editor_upload/CV 1926.doc

 Tin đã đăng
Phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản(16-11-2016)
v/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ dịp nghĩ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2016(24-08-2016)
Cảnh báo các tập tin chứa mã độc(24-08-2016)
Triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ(01-11-2016)
v/v sử dụng thư điện tử công vụ(31-10-2016)