Giới thiệu dịch vụ hosting luư trữ website chuyên nghiệp được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

 
 Chỉ đạo điều hành
 » Phối hợp thông tin tuyên truyền Chương trình tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. (16-11-2016)

Thực hiện Công văn số 960/TTLĐNN-TCLĐ ngày 09/11/2016 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản;

Nhằm phổ biến rộng rãi thông tin về Chương trình tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật bản để đông đảo nhân dân và người lao động biết đăng ký dự tuyển, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài Tuyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện thông tin tuyên truyền về Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản của Trung tâm Lao động ngoài nước tại địa phương (có nội dung tuyên truyền kèm theo).

Đề nghị Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các Quý cơ quan./.

/editor_upload/CV de nghi phoi hop tuyen truyen Chuong trinh tuyen chon thuc tap sinh Nhat Ban.doc

/editor_upload/CV 1926.doc
 » Phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (16-11-2016)

Thực hiện Công văn số 960/TTLĐNN-TCLĐ ngày 09/11/2016 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và yêu cầu Trung tâm Giới thiệu việc làm thực hiện một số nội dung sau:

1.  Đề nghị Uỷ ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai công tác thông tin tuyên truyền về Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản của Trung tâm Lao động ngoài nước tại địa phương; niêm yết công khai Thông báo tuyển chọn (có thông báo kèm theo) tại trụ sở UBND xã, nhà văn hoá xã, đồng thời đọc toàn văn thông báo trên đài phát thanh của thôn, xã, trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để đông đảo nhân dân và người lao động biết đăng ký dự tuyển .

2.  Yêu cầu Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh

Chủ động phối hợp với các cấp Tỉnh/Huyện/Xã Đoàn, tổ chức đoàn trong các trường cao đẳng chuyên nghiệp và dạy nghề thông tin, tuyên truyền về Chương trình tuyển chọn ứng viên tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản để các đoàn viên, thanh niên biết đăng ký dự tuyển; hướng dẫn người lao động, đoàn viên, thanh niên thực hiện đăng ký dự tuyển theo Thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.

Nhận được văn bản này, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và yêu cầu Trung tâm Giới thiệu việc làm quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.

/editor_upload/CV 1904.doc

/editor_upload/CV trien khai KH tuyen chon thuc tap sinh Nhat Ban (Dot 2 ngay 15-11-2016).doc
 » v/v đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ dịp nghĩ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2016 (24-08-2016)

 » Cảnh báo các tập tin chứa mã độc (24-08-2016)

 » Triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ (01-11-2016)
Triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
/editor_upload/1793 huong dan cua So.doc
/editor_upload/Chi thi 27 cua Thu tuong Chinh phu.pdf
/editor_upload/Chi_thi_05_CTTW_ve_hoc_tap_Ho_CHi_Minh_ngay_15_5_2016_.pdf
/editor_upload/Hoc tap lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh.rar
 Tin đã đăng
v/v sử dụng thư điện tử công vụ