Giới thiệu dịch vụ hosting luư trữ website chuyên nghiệp được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

 
 Danh bạ điện tử
 » DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN (25-04-2016)

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CBCCVC SỞ LAO ĐỘNG –TB&XH TỈNH ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ: Sn 847 - Tổ 17 - Phường Mường Thanh

Thành Phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên

Số điện thoại: 023.825.310 - FAX 023.824.227


Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

Lãnh Đạo Sở

Trần Thanh Nghị

Giám Đốc

3827.591

 

Hà Văn Tấn

PGĐ

3833.309

 

Hà Thị Thu

PGĐ

3834.178

 

Nguyễn Thanh Sơn

PGĐ

3825.309

 

Văn phòng

Mai Hoàng Hà

( P. Chánh VP )

3825.434

 

Nguyễn Thế Long (TTr)

( P. Chánh VP )

3.825.310

 

Phòng Chính sách TB,LS &BTXH

Lò Thị Thoa

(P.phòng)

3.827.056

 

Phạm Quang Hùng

(P.phòng)

3.829.178

 

 

Phòng Việc làm - ATLĐ

Nguyễn Thu Hà

Tr.phòng

3829.175

 

Phòng Dạy nghề

Hà Quang Minh (P. Phòng)

 P.Tr phòng

3826.209

 

Phòng Lao động -Tiền lương - BHXH

Trần Bảo Huy

(P.Phòng)

3826.175

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Vũ Lâm Thao

P.Tr.phòng

3833.698

 

Sìn Thị Ngân Hà

P.Tr.phòng

3827.056

 

Thanh Tra Sở

Bạch Tùng Dương

Chánh TTr

3829.202

 

Nguyễn Thế Vinh

P Chánh TTr

3826.176

 

Chi cục Phòng - Chống TNXH

Nguyễn Thị Thúy Nga

(Tr.Chi Cục)

3825.860

 

Lê Thị Hồng Thúy

P.Tr. C.cục

3829.235

 

Phòng Bảo vệ chăm sóc Trẻ em

Nguyễn Thị Kim Oanh

Tr.Phòng

3824.303

 

Trần Thị Nhuần

P.Tr. phòng

3825.434

 

Quỹ Bảo trợ Trẻ em

Nguyễn Thị Thu Hà

Giám đốc

3833.962

 

 

Trung tâm Tiếp Đón - TNLS &ĐDNCC

Vũ Đức Minh

GĐ TT

3737.977

 

Trần Thị Tươi

PGĐ TT

3737.766

 

Văn Thư

Văn thư

3827.371

 

 

Trung tâm Bảo trợ xã hội

Vũ Thị Huệ

GĐ TT

3735.426

 

Lê Xuân Hồng

PGĐ TT

3737.458

 

Văn phòng

 

3735.431

 

 

Trung tâm Chữa bệnh - GD- LĐXH

Lê Minh Bôn

GĐ TT

3961.169

 

Văn thư

 

3961.172

 

Trung tâm Dạy nghề Tuần Giáo

Phạm Văn Tú

/editor_upload/DANH BA DIEN THOAI CCVC SO LAO DONG.doc