Giới thiệu dịch vụ hosting luư trữ website chuyên nghiệp được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

 
 Hướng dẫn Hồ sơ, Thủ tục
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học(24-08-2017)


- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân viết bản khai (Mẫu HH1 Thông tư số 05) Gửi bản khai kèm theo một trong các giấy tờ, tài liệu quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 27 hoặc Khoản 2, Khoản 3, Điều 28 của Thông tư 05 gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được bản khai, có trách nhiệm xác nhận các yếu tố trong bản khai, lập danh sách đề nghị xác nhận con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học kèm giấy tờ quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 29, Thông tư số 05 gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách người đủ điều kiện kèm giấy tờ quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 29, Thông tư số 05 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, giới thiệu (kèm bản sao hồ sơ) ra Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh khám giám định, lập biên bản giám định bệnh, tật; dị dạng, dị tật chuyển Sở Y tế kèm hồ sơ để cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học;

Sở Y tế trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận bệnh tật do nhiễm chất độc hóa học; giấy chứng nhận dị dạng, dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học và chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm hồ sơ;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ do Sở Y tế chuyển đến, có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp, phụ cấp đối với những trường hợp đủ điều kiện.

- Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - TB&XH tỉnh Điện Biên

- Thành phần hồ sơ:

+ Bản sao giấy khai sinh

+ Giấy chứng nhận dị dạng (Mẫu 3, Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH)

- Số lượng hồ sơ:

01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính:

Cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

UBND cấp xã, Phòng LĐ-TB&XH, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế.

 

- Kết quả thực hiện:

Quyết định về việc trợ cấp ưu đãi đối với con của người HĐKC bị nhiễm CĐHH (Mẫu HH7 Thông tư số 05).

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bản khai (Mẫu HH1 Thông tư số 05)

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không

- Căn cứ pháp lý:

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội về việc Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện  chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

 Tin đã đăng
Thủ tục “Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân”(28-04-2016)
Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến(24-08-2017)
Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến(24-08-2017)
Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ(24-08-2017)
Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ (24-08-2017)
Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân(24-08-2017)
Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết(24-08-2017)
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng(24-08-2017)
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ(24-08-2017)
Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng(24-08-2017)