Giới thiệu dịch vụ hosting luư trữ website chuyên nghiệp được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

 
 Văn bản tài liệu
Tên tài liệu:
Danh mục tài liệu:

Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH, Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Download

# Tên Cập nhật Download
1

Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 25/5/2017 Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

14-06-2017 Download
2

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

06-06-2017 Download
3

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

14-05-2017 Download
5

LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN số: 01/2016/QH14, ngày 17 tháng 11 năm 2016

14-05-2017 Download
6

Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 15/7/2016 của Bộ Lao động - TB&XH

18-08-2016 Download
7

Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động - TB&XH

18-08-2016 Download
8

Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH, ngày 30/06/2016 của Bộ Y tế và Bộ Lao động - TB&XH

18-08-2016 Download
9

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

28-06-2016 Download