Giới thiệu dịch vụ hosting luư trữ website chuyên nghiệp được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

 
 Văn bản tài liệu
Tên tài liệu:
Danh mục tài liệu:

Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH V/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Download

# Tên Cập nhật Download
1

Thông tư số 15/2017/TT-LĐTBXH ngày 8/6/2017, Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

14-06-2017 Download
3

Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

29-03-2017 Download
4

Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

29-03-2017 Download
5

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

29-03-2017 Download
6

Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 2/3/2017 Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

08-03-2017 Download
7

Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 2/3/2017 Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

08-03-2017 Download
8

Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 2/3/2017 Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

08-03-2017 Download
9

Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 1/3/2017 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đạo tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

08-03-2017 Download
10

Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 20/2/2017 Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

07-03-2017 Download
11

Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH, Quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội

12-02-2017 Download
12

Thông tư số 45/2016/TT-LĐTBXH, Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương

07-02-2017 Download
13

Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH, Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

07-02-2017 Download
14

Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH, Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

07-02-2017 Download
15

Thông tư số 33/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - TB&XH

18-11-2016 Download
16

Thông tư số 32/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - TB&XH

18-11-2016 Download
17

Thông tư số 31/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - TB&XH

18-11-2016 Download
18

Thông tư số 30/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - TB&XH

07-11-2016 Download
19

Thông tư hợp nhất số 3875 /VBHN-BLĐTBXH, ngày 6/10/2016

12-10-2016 Download
20

Thông tư hợp nhất số 3874 /VBHN-BLĐTBXH, ngày 6/10/2016

12-10-2016 Download
[1] 2 3  Sau